Michał Tomaszkiewicz

Notariusz

NotariuszNotariusz Michał Tomaszkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Prawa Niemieckiego. Już w trakcie studiów, od września 2013 roku do końca 2016 roku, zaczął zdobywać doświadczenie w Kancelarii Notarialnej jako praktykant, by w styczniu 2017 roku rozpocząć aplikację notarialną. Ukończył ją w czerwcu 2020 roku, a we wrześniu tego samego roku złożył egzamin, z którego uzyskał pozytywny wynik, w wyniku czego zastępował notariusza Zbigniewa Tomaszkiewicza jako zastępca notarialny aż do sierpnia 2021 roku. Decyzją Ministra Sprawiedliwości został powołany na stanowisko notariusza, od października 2021 roku do lipca 2023 roku prowadził wraz z notariuszem Zbigniewem Tomaszkiewiczem, w formie spółki cywilnej, Kancelarię Notarialną mieszczącą się przy Alei Wielkopolskiej 28 w Poznaniu, a od lipca 2023 roku prowadzi pod tym samym adresem jednoosobową Kancelarię Notarialną. Jako osoba zaufania publicznego czuwa nad bezpiecznym i profesjonalnym dokonywaniem czynności notarialnych, uwzględniając przy tym interes oraz indywidualne potrzeby klientów. Ponadto notariusz biegle posługuje się językiem niemieckim, angielskim i francuskim.
Zbigniew Tomaszkiewicz

Emerytowany Notariusz

Notariusz

Emerytowany notariusz Zbigniew Tomaszkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność zawodową rozpoczął w 1977 roku w Państwowym Biurze Notarialnym, natomiast od 1996 roku prowadził Kancelarię Notarialną mieszczącą się przy Alei Wielkopolskiej 28 w Poznaniu. W związku z ukończeniem 70. roku życia, decyzją Ministra Sprawiedliwości, został odwołany ze stanowiska notariusza i od lipca 2023 roku pracuje jako emerytowany notariusz. W ramach prowadzonej przez siebie działalności wykształcił wielu młodych rejentów i umożliwił im poznanie funkcjonowania notariatu. Ponadto notariusz biegle posługuje się językiem niemieckim.
Zespół kancelarii

Kamila Szura – sekretariat