Zbigniew Tomaszkiewicz

Notariusz

Notariusz

Notariusz Zbigniew Tomaszkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność zawodową rozpoczął w 1977 roku w Państwowym Biurze Notarialnym, natomiast od 1996 roku prowadzi Kancelarię Notarialną mieszczącą się przy Alei Wielkopolskiej 28 w Poznaniu. W ramach prowadzonej przez siebie działalności wykształcił wielu młodych rejentów i umożliwił im poznanie funkcjonowania notariatu. Jako osoba zaufania publicznego czuwa nad bezpiecznym i profesjonalnym dokonywaniem czynności notarialnych, uwzględniając przy tym interes oraz indywidualne potrzeby klientów. Ponadto notariusz biegle posługuje się językiem niemieckim.

Zespół Kancelarii

Michał Tomaszkiewicz – zastępca notarialny
języki obce: angielski, niemiecki, francuski
Lidia Szopińska – sekretariat
Kamila Szura – sekretariat