Zbigniew Tomaszkiewicz

Notariusz

Notariusz

Notariusz Zbigniew Tomaszkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność zawodową rozpoczął w 1977 roku w Państwowym Biurze Notarialnym, natomiast od 1996 roku prowadzi Kancelarię Notarialną mieszczącą się przy Alei Wielkopolskiej 28 w Poznaniu. W ramach prowadzonej przez siebie działalności wykształcił wielu młodych rejentów i umożliwił im poznanie funkcjonowania notariatu. Jako osoba zaufania publicznego czuwa nad bezpiecznym i profesjonalnym dokonywaniem czynności notarialnych, uwzględniając przy tym interes oraz indywidualne potrzeby klientów. Ponadto notariusz biegle posługuje się językiem niemieckim.
Michał Tomaszkiewicz

Notariusz

NotariuszNotariusz Michał Tomaszkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Prawa Niemieckiego. Już w trakcie studiów, od września 2013 roku do końca 2016 roku, zaczął zdobywać doświadczenie w Kancelarii Notarialnej jako praktykant, by w styczniu 2017 roku rozpocząć aplikację notarialną. Ukończył ją w czerwcu 2020 roku, a we wrześniu tego samego roku złożył egzamin, z którego uzyskał pozytywny wynik, w wyniku czego zastępował notariusza Zbigniewa Tomaszkiewicza jako zastępca notarialny aż do sierpnia 2021 roku. Decyzją Ministra Sprawiedliwości został powołany na stanowisko notariusza i od 1 października 2021 roku prowadzi wraz z notariuszem Zbigniewem Tomaszkiewiczem, w formie spółki cywilnej, Kancelarię Notarialną mieszczącą się przy Alei Wielkopolskiej 28 w Poznaniu. Jako osoba zaufania publicznego czuwa nad bezpiecznym i profesjonalnym dokonywaniem czynności notarialnych, uwzględniając przy tym interes oraz indywidualne potrzeby klientów. Ponadto notariusz biegle posługuje się językiem niemieckim, angielskim i francuskim.
Zespół kancelarii

Kamila Szura – sekretariat